Kemikaliefri städning är inte bara bra för miljön, utan har också positiva effekter på människors hälsa. Och vi städar ju ganska mycket.

På UNITY är nästan 90 % av alla städprodukter miljömärkta och alla pappersmaterial som används och erbjuds våra boende är Svanenmärkta.

För att uppnå högsta standard av kemikaliefri, miljövänlig, ekonomisk och säker städning på UNITY använder vi ec-H2O-teknik:

Fördelar:

  • Börjar och slutar som kranvatten
  • Eliminerar miljöpåverkan som kommer från konventionella rengöringsmedel
  • Förbrukar upp till 70 % mindre vatten jämfört med konventionella städmaskiner
  • Minskar kostnader för rengöringsmedel
  • Gör det möjligt att skura 1 500 kvadratmeter med endast 40 liter vatten och eftersom vattnet inte byts så ofta blir skurtiden längre
  • Minimerar den tid man lägger på att hantera kemikalier, dosera medel och träna operatörer
  • Eliminerar arbetsrelaterade skador som sker i kontakt med kemikalier
  • Minskar halk- och fallolyckor eftersom golven är fria från kemikalierester

 

VISSTE DU ATT

... naturen har gett oss massor av naturliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel? Tomatketchup är exempelvis en fläckborttagare – den kan polera mässing och ta bort rostfläckar från tyg. Banan kan användas för att polera silver och citron kan användas som ett alternativ till desinfektions- och blekmedel. Till sist lite märklig fakta: tydligen är en köksvask smutsigare och innehåller mer bakterier än en toalett!