Varje UNITY-projekt tar hänsyn till alla byggnads- och materialval - från tegelstenar och isoleringsmaterial till kraftkällorna som lyser upp, kyler eller värmer upp vår byggnad.

Byggmaterial väljs ut, granskas och används av yrkesmän. Vår partner för materialvalshantering i Sverige, Sunda Hus, granskar byggprocessen lokalt och säkerställer hantering och förståelse av materialvalens miljökonsekvenser i realtid.

Vi önskar vara bland de främsta i Europa gällande miljövänligt byggande. Därför strävar våra UNITY-projekt efter specifika utmärkelser för miljöstatus. Just nu följer vi riktlinjerna från Sweden Green Building Council för miljöcertifiering och har följande mål:

  • UNITY Kista Campus - Silver
  • UNITY Hammarby Sjöstad - Brons
  • UNITY Kista - Silver
  • UNITY Malmö - Silver

KISTA-PROJEKTET VINNER PRIS

Offsite Award-priset syftar till att hylla företag med hållbara och innovativa projekt.

 

001 Fortapro Factory Production

Fabrikstillverkning

002 Fortapro Jylland Modules Completed And Finished In Factory

Färdiga moduler

008 Fortapro Jylland Building 3 Sealed Consealed

Jyllandsbyggnaden

009 Fortapro Jylland Installation Winter Time Building 2

Jyllandsinstallationen

OFFSITE AWARDS 2021

Vår byggpartner Forta PRO har fått internationellt erkännande för sina modulbyggnader för studentlägenheter som kallas "Kvarteret Jylland"-projektet, vår UNITY KISTA-plats.

OFFSITE-priset syftar till att hylla företag med hållbara och innovativa projekt som på ett meningsfullt sätt har flyttat fram gränserna för användandet av teknik för prefabricerade byggnader. "Kvarteret Jylland"-projektet Sverige, som valdes i kategorin, omfattade byggandet en flotta modulära studentlägenhetsbyggnader (345 rum) för unga i Kista, Stockholm - Sveriges huvudstad och största stad.

Med användande av prefabricerade betongskelett och betongmoduler lyckades Forta PRO skapa en smidig process och projektet levererades i tid och inom budget. Kvalitetsfinishen och designen skapades med hänsyn till branschens högsta praxis, kundstandarder och Sveriges krav på hållbart och kvalitativt boende.

Detta är inte bara ett erkännande av det innovativa i processerna utan också en uppmaning till att förbättra standarder för att tillhandahålla hållbara, energieffektiva och kostnadseffektiva prefabricerade byggnader, oavsett storlek.