Varje UNITY-projekt tar med all byggnation och alla materialval i beräkningen – från tegelstenarna och isoleringsmaterialen till elektriciteten som lyser upp, kyler ner eller värmer upp vår byggnad.

Byggnadsmaterialen väljs ut, granskas och implementeras av kompetenta yrkesutövare. Vår partner inom materialval i Sverige, Sunda hus, granskar byggnadsprocessen lokalt och ser till att det finns tid för att leda projektet och förstå de miljömässiga konsekvenserna av materialvalet.

Vi vill vara ledande inom miljövänlig byggnation i Europa. Därför strävar våra UNITY-projekt efter specifika utmärkelser för miljöstatus. Vi följer Swedish Green Building Councils riktlinjer för miljöcertifieringar och har följande mål:

  • Jylland –silver
  • Hammarby – brons
  • Anholt – silver
  • Malmö – silver