Vår första byggnad i Hammarby är en del av ElectriCITY, vilket innebär att vi arbetar nära organisationen, dess medlemmar och partners för ett mer hållbart område. ElectriCITY utför flera olika testbäddar för energi, transport, cirkulär ekonomi och digital urban utveckling. Vårt långsiktiga mål är att bli ett helt klimatneutralt område år 2030.

Dessutom vill vi att alla gemensamma ytor i UNITY Århus ska drivas helt och hållet med energi från solpaneler.

VISSTE DU ATT

...det finns tillräckligt mycket solenergi som träffar jordens yta varje timme för att klara hela mänsklighetens energibehov i ett helt år? Solpaneler producerar elektricitet genom att omvandla det ständiga energiflödet från solen till elektricitet, och det görs inga skadliga utsläpp i luften när elektriciteten produceras med solpaneler.