Vår första anläggning i Hammarby utgör en del av ElectriCITY, vilket innebär ett nära samarbete med organisationen, dess medlemmar och partners för en mer hållbar värld. ElectriCITY har flera testbäddar inom energi, transport, cirkulär ekonomi och digital stadsutveckling. Vårt långsiktiga mål är att bli en klimatneutral stadsdel år 2030.

Dessutom drivs alla gemensamma utrymmen på UNITY Århus helt och hållet med solenergi.

VISSTE DU ATT

... tillräckligt med solenergi träffar jorden varje timme för att tillgodose alla människors behov av energi under ett helt år? Solpaneler producerar elektricitet genom att omvandla det kontinuerliga flödet av energi från solen till elektricitet, och inga skadliga utsläpp släpps ut i luften när elektricitet produceras med solpaneler.