UNITY-byggnaderna har låga koldioxidutsläpp genom hela leveranskedjan och metoderna som används vid både prefabrikation och platsbygge har låga avfallsnivåer.

VISSTE DU ATT

          ... koldioxidavtryck är ett sätt att mäta miljöpåverkan som vår livsstil har - det vill säga den totala mängden växthusgaser (inklusive koldioxid och metan) som genereras av vårt dagliga liv? I och med Parisavtalet har länder runt om i världen kommit överens om att begränsa den globala temperaturökningen till mindre än 2 °C under detta århundrade och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa ökningen ytterligare till 1,5 °C.