Vår community-DNA stöder också ditt lokala samhälle. Och när koldioxidutsläppen gynnas av detta vinner alla på det. Detta är orsaken till att UNITY:s restauranger och caféer först och främst köper produkter från lokala och ekologiska leverantörer.

 

VISSTE DU ATT

          ... lokal konsumtion faktiskt kan bidra till att minska utsläpp och effekten av växthusgaser? Att varor köpta från böndernas egna marknader och lokala leverantörer i stället för från stormarknader är mycket mindre energiintensivt.