UNITY-hankkeiden koko tuotantoketjulla on alhaiset hiilidioksidipäästöt. Kaikessa rakentamisessa, niin paikan päällä kuin muuallakin, on pyritty käyttämään hyvin vähän jätettä tuottavia menetelmiä ja prosesseja.       

TIESITKÖ

            … että hiilijalanjäljen avulla voimme mitata elintapojemme ympäristövaikutuksia – eli kasvihuonekaasujen (mukaan lukien hiilidioksidin ja metaanin) kokonaismäärää, joka syntyy jokapäiväisistä toimistamme? Pariisin sopimukseen liittyneet maat ympäri maailmaa ovat sopineet rajoittavansa maapallon lämpötilan nousun alle 2°C:een tällä vuosisadalla ja pyrkivänsä rajoittamaan lämpötilan nousun vielä 1,5°C:een sen jälkeen.