UNITY-bygningerne har et lavt CO2-aftryk i hele forsyningskæden, ligesom der er anvendt metoder med lavt spild både inden for og uden for byggeriet.

VIDSTE DU

            … at CO2-aftryk bruges til at måle, hvordan vi mennesker påvirker miljøet – dvs. den samlede mængde drivhusgasser (herunder CO2 og metan), som dannes via vores aktiviteter i hverdagen? Med Parisaftalen er verdens lande blevet enige om at begrænse den globale temperaturstigning til mindre end 2° C i dette århundrede – og allerhelst til 1,5° C.